Ana içeriğe atla

Kayıtlar

Şubat, 2013 tarihine ait yayınlar gösteriliyor

Sayıları Yazıya Çeviren fonksiyon

Yazıyla sayı fonksiyonunu kullanım amacı parametre olarak vereceğimiz integer veya string tipindeki sadece sayıyı metin olarak çıktılar. Kod php dilinde yazılmıştır. Örnek: Girdi : '1111' veya 1111 Çıktı : 'BinYüzOnBir' function yaziylasayi($sayi) { $o = array( 'birlik' => array('Bir', 'İki', 'Üç', 'Dört', 'Beş', 'Altı', 'Yedi', 'Sekiz', 'Dokuz'), 'onluk' => array('On', 'Yirmi', 'Otuz', 'Kırk', 'Elli', 'Altmış', 'Yetmiş', 'Seksen', 'Doksan'), 'basamak' => array('Yüz', 'Bin', 'Milyon', 'Milyar', 'Trilyon', 'Katrilyon') ); // Sayıyı üçer üçer basamaklarına ayırıyoruz $basamak = array_reverse(str_split(implode('', array_reverse(str_split($sayi))), 3)); // Ayrılmış basamak sayısını buluyoruz $basam