Ana içeriğe atla

Sayıları Yazıya Çeviren fonksiyon

Yazıyla sayı fonksiyonunu kullanım amacı parametre olarak vereceğimiz integer veya string tipindeki sadece sayıyı metin olarak çıktılar. Kod php dilinde yazılmıştır.

Örnek:
Girdi : '1111' veya 1111
Çıktı : 'BinYüzOnBir'function yaziylasayi($sayi) {
$o = array(
'birlik' => array('Bir', 'İki', 'Üç', 'Dört', 'Beş', 'Altı', 'Yedi', 'Sekiz', 'Dokuz'),
'onluk' => array('On', 'Yirmi', 'Otuz', 'Kırk', 'Elli', 'Altmış', 'Yetmiş', 'Seksen', 'Doksan'),
'basamak' => array('Yüz', 'Bin', 'Milyon', 'Milyar', 'Trilyon', 'Katrilyon')
);

// Sayıyı üçer üçer basamaklarına ayırıyoruz
$basamak = array_reverse(str_split(implode('', array_reverse(str_split($sayi))), 3));

// Ayrılmış basamak sayısını buluyoruz
$basamak_sayisi = count($basamak);

// Her basamak için:
for($i=0; $i < $basamak_sayisi; ++$i) {
// Sayıyı basamaklarına ayırdığımızda basamaklar tersine döndüğü için burada ufak bir işlem ile basamakları düzeltiyoruz
$basamak[$i] = implode(array_reverse(str_split($basamak[$i])));

// Eğer basamak 4, 8, 15, 16, 23, 42 gibi 1 veya 2 rakamlıysa başına 3 rakama tamamlayacak şekilde "0" ekliyoruz ki foreach döngüsünde problem olmasın
if(strlen($basamak[$i]) == 1)
$basamak[$i] = '00' . $basamak[$i];
elseif(strlen($basamak[$i]) == 2)
$basamak[$i] = '0' . $basamak[$i];
}

$yenisayi = array();

// Her basamak için: ($yenisayi değişkenine)
foreach($basamak as $b) {
// basamağın ilk rakamı 0'dan büyük ise
if($b[0] > 0)
// değişkene rakamın harfle yazılışı ve "yüz" ekliyoruz
$yenisayi[] = ($b[0] > 1 ? $o['birlik'][$b[0]-1] . '' : '') . $o['basamak'][0];

// basamağın 2. rakamı 0'dan büyük ise
if($b[1] > 0)
// değişkene rakamın harfle yazılışını ekliyoruz
$yenisayi[] = $o['onluk'][$b[1]-1];

// basamağın 3. rakamı 0'dan büyük ise
// ve basamak sayısı 2'e eşitse ve birinci basamak O'a ikinci basamak 0'a üçüncü basamakta 1 eşitse
// ikinci durum "Bir Bin" ifadesi "Bin" şeklinde yazılmasını sağlar
if($b[2] > 0 && !($basamak_sayisi == 2 && $b[0] == 0 && $b[1] == 0 && $b[2] == 1))
// değişkene rakamın harfle yazılışını ekliyoruz
$yenisayi[] = $o['birlik'][$b[2]-1];

// değişkene basamağın ismini (bin, milyon, milyar) ekliyoruz
if($basamak_sayisi > 1)
$yenisayi[] = $o['basamak'][$basamak_sayisi-1];

// Basamak sayısını azaltıyoruz ki her basamağın sonuna ilkinde ne yazıyorsa o yazılmasın
--$basamak_sayisi;
}

return implode('', $yenisayi);
}
Kullanım:
echo yaziylasayi(1111);
veya
echo yaziylasayi('1111');

Yorumlar

Bu blogdaki popüler yayınlar

Etkinlik: PHP ve Mikroservisler

Etkinlik: PHP ve Mikroservisler Dün (15 Şubat 2020) İstanbul PHP User Group’un düzenlediği “PHP ve Mikroservisler” isminde bir etkinliğe katıldım. 3 oturum yapıldı. İlk oturumda ICS Defence’da takım lideri olan Erhan Yakut “PHP ve NATS ile Mikroservis Mesajlaşma” isminde bir sunum yaptı. Mikroservis mimarisi yeni yazılım geliştirme trendlerinden. Özetle, bir uygulamanın her bir modülünün tek başına çalışan bir uygulama olması. Tek başına çalışan servislerin apiler aracılığıyla birbirleri ile konuşarak verileri bir araya getirip istemciye sunulması. Avantajlarından şöyle bahsedebilirim. Her bir servis tek başına çalıştığı için herhangi bir dilde yazılabilir. Büyük bir projede kalabalık ekipler servisleri paylaşarak geliştirip ve bakımlarını yapabilir. Mikroservis mimarisinde servislerin birbirleri arasında haberleşmesinde birden fazla yöntem kullanılabilir. Http ile apiler kendi endpointlerine erişebilir. Eğer bu yöntem kullanılırsa her servisin bir web sunucuya ihtiyacı ol

Opencart 2.3+ Sipariş Geçmişi API hatası.

Eğer opencart'ta siparişleri düzenlerken "Uyarı : API erişim iznine sahip değilsiniz!" şeklinde bir uyarı alıyorsanız internette pek elle tutulur bilgi bulamayabilirsiniz. Bu hatanın asıl sebebi opencart'ın siparişe geçmiş ekleme işini site üzerinde bile API arayüzünü kullanmaya kalkması. Anlamayan arkadaşlar için kulağını ters elinle tutmak gibi bir şey. Halbuki kodların içerisinde eski usul düzenlenebileceği kodlar duruyor. Kendilerine iş aradıkları için olsa gerek. Geçiçi çözüm istiyorsanız sürekli "Ayarlar > Kullanıcılar > API" den Default hesabına ikinci sekmede "Ip Adresleri" içeriğine değişen IP adresini sürekli girmek gerekiyor. En kolay çözüm. https://www.opencart.com/index.php?route=marketplace/extension/info&extension_id=28323 yukarıdaki linkte bulunan extension'u siteye kurduğunuzda siz ip adresiniz değiştikçe kendisi otomatik eklenecek. Nasıl kurulacağını bilmiyorsanız. Araştırmaya devam. ...

MYSQL Performansı Etkileyen SQL Sorguları

Bir web sayfanız var ve yük altında çalışıyor ve yavaş çalışıyor. Performansı etkileyen bir çok nokta olabilir ama öncelikle database'e bakmak faydalı olabilir. Peki ama nasıl bakacağız. MYSQL'in kendi özelliği olan yavaş sorguları loglamayı kullanabiliriz. Bunu nasıl yapacağız. Öncelikle hangi sorgular bizim için yavaş bunu neye göre belirleyeceğiz. Süre bazından belirleniyor MYSQL de saniye cinsinden belirliyor. Öntanımlı olarak 10 saniye olarak belirlenen ayarı var ama bir sorgunun 10 saniyede sonuç üretmesi facia biz 1 saniyeden uzun süren sorguları araştırarak başlayabiliriz. Bu süreyi ayarlamak için; SET long_query_time = 1.0; Şeklinde bir sorgu çalıştırarak değiştirebiliriz. Ön tanımlı değeri 10.0 dur. Bu değer saniye cinsinden zaman birimidir. Logların yazmaya başlaması içinde; SET GLOBAL slow_query_log = ON; Şeklinde bir sorgu çalıştırmamız gerekiyor. Ön tanımlı değeri OFF dur. Bu Log dosyasıda  slow_query_log_file değişkeninden ayarlanabiliyor a